Служба капітана порту

Служба капітана порту включає в себе такі підрозділи: адміністрацію (капітан порту, його заступники, інспектор з розслідування аварій суден), інспекція державного портового нагляду (ІДПН), служба нагляду за акваторією порту, адміністративний відділ, дипломно-паспортний відділ.


Функції та повноваження капітана морського порту

Згідно зі статтею 75 «Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту» Кодексу торговельного мореплавства України (КТМУ):

«Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях здійснюється капітаном морського порту. Межі зони нагляду, на яку поширюються повноваження капітана морського порту щодо здійснення ним державного нагляду за безпекою мореплавства, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. Державний нагляд за безпекою мореплавства у морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського порту, здійснює окремий підрозділ служби капітана морського порту. Капітан морського порту та служба капітана морського порту діють на підставі положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.» (Стаття 75 в редакції Закону № 4709-VI від 17.05.2012 року)

Згідно зі статтею 77 «Призначення капітана морського порту» КТМУ:

«Капітан морського порту призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. Капітан морського порту підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.» (Стаття 77 в редакції Закону № 4709-VI від 7.05.2012 року)

Згідно зі статтею 78 «Функції капітана морського порту»:

«До функцій капітана морського порту належать:
 1. Державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень;
 3. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;
 4. Видача документів, зазначених у статті 51 КТМУ;
 5. Перевірка суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;
 6. Видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;
 7. Нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;
 8. Нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
 9. Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту;
 10. Нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;
 11. Нагляд та контроль за криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;
 12. Видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту;
 13. Облік та розслідування аварійних морських подій;
 14. Керівництво службою капітана морського порту. (Стаття 78 в редакції Закону № 4709-VI від 17.05.2012 року)

Згідно зі статтею 79 «Повноваження капітана морського порту»:

«Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту.
Розпорядження капітана морського порту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.
За порушення законодавства і правил щодо безпеки мореплавства та порядку в морському порту капітан морського порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.» (Стаття 79 в редакції Закону № 4709-VI від 17.05.2012 року)


Контакти

Капітан Одеського морського порту – Антонов Олександр Олексійович,
 КДП: тел. +380 48 729-36-61; тел./факс: +380 48 722-63-25, e-mail: harbourmaster@port.odessa.ua

1-й заступник капітана Одеського порту – Федчук Володимир Павлович,
 КДП: тел. +380 48 729-30-51, e-mail: fvp@port.odessa.ua

Заступник капітана Одеського порту Воробйов Юрій Миколайович,
 КДП: тел. +380 48 729-33-83, e-mail: vyn@port.odessa.ua

Інспекція державного портового нагляду:
 Начальник зміни: тел. +380 48 729-44-22
 Центральний пост: тел. +380 48 729-20-66

Адміністративний відділ:
 Завідуючий: тел. +380 48 729-38-88
 Інспектори: тел. +380 48 729-37-43

Дипломно-паспортний відділ:
 Начальник: тел. +380 48 729-38-11; тел./факс: +380 48 729-48-22