Затверджено фінансовий план ДП «Одеський порт»

травень 04

Міністерством інфраструктури України в останній робочий тиждень квітня 2020 затверджено фінансовий план ДП «Одеський порт».

Як підкреслив керівник підприємства Олексій Мясковський: “Затвердження фінансового плану значною мірою сприяє посиленню потенційних можливостей та наявних конкурентних переваг ДП “ОМТП” у морегосподарському комплексі. Таким чином, профільним міністерством підтримано розпочаті наприкінці минулого року ініціативи з оптимізації витрат та збільшення операційної ефективності підприємства, що відповідним чином закладено в показниках фінансового плану на поточний рік.”

Фінансовим планом ДП «Одеський порт» на 2020 рік передбачено плановий прибуток у сумі 25,1 млн грн., досягнути значення якого підприємством планується за рахунок виробничої діяльності структурних підрозділів - портового флоту та судноремонтного комплексу, а також завдяки доходам, отриманим від оренди майна.

Загальні доходи підприємства заплановано на рівні 388,861 млн грн., що на 33,213 млн грн. більше порівняно з фактом 2019 року.

Одночасно, загальні витрати на поточний рік суттєво (на 20%) знижено та заплановано в сумі 363,728 млн грн., у т. ч. за рахунок планових витрат з оплати праці. У 2020 р. їх об'єм  зменшено по відношенню до її фактичного значення за 2019 р. майже на 73,0 млн грн. або на 34,1%. Таке скорочення витрат на оплату праці зумовлене завершенням до початку планового року процедур із оптимізації штатно-посадової чисельності працівників підприємства та приведення її у відповідність до нової організаційної структури, що введена в дію з 24.12.2019 року.

Затвердженим фінансовим планом ДП «Одеський порт» передбачено капітальні видатки на загальну суму 50,7 млн грн., у т.ч. за напрямками:

- модернізації, (дообладнання, реконструкції) основних засобів на суму 40,0 млн грн. (проведення регламентних ремонтів буксирів Портового флоту, технічне переоснащення внутрішніх систем енергозабезпечення та інше);

- придбання основних засобів та нематеріальних активів на суму 10,7 млн грн.

В межах нормативних показників підприємством також заплановано витрати на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист.

У значному обсязі також заплановано і проведення розрахунків з бюджетом.

Так, протягом 2020 року ДП «Одеський порт» планується сплатити до бюджетів всіх рівнів 106,1 млн грн., в т.ч.:

  • податків, зборів та обов'язкових платежів на рівень Державного бюджету на суму 46,6 млн грн;

  • єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування до державних цільових фондів на суму 28,3 млн грн.;

  • місцевих податків та зборів на суму 31,2 млн грн.

Керівництво та колектив державного підприємства має розуміння перспектив та напрямків подальшої роботи.


Прес-служба ДП “Одеський порт”